Description

Photo taken during Baja Poland on military area.

  • : Drawsko Pomorskie
  • : 53.475134, 15.895136
  • : Pomorskie
  • : Poland

More infos...

1 March 2016
Poland