Cape Kamui,Shakotan blue

  • : Shakotan
  • : Kamui
  • : Hokkaido
  • : Japan