Het Verdronken Land van Saeftinghe is een natuurgebied gelegen op de grens van Nederland en België. Dit 3580 ha grote gebied op de linkeroever van het estuarium van de Westerschelde is het grootste brakwaterschor van Europa. Het verschil tussen hoog- en laagwater bedraagt ter hoogte van het verdronken land gemiddeld 4,80 meter, maar bij springtij kan dat oplopen tot ruim zeven meter.

  • : Netherlands

More infos...

2 May 2017
Netherlands