Description

Beautiful place and big Buddha ( musseum Fo Guang Shan) in Taiwan.

  • : Taiwan

More infos...

23 July 2018
DJI, FC1102
500/1
2757/1000
449/100
25.1
Taiwan