Description

Nový hrad u Kunratic (též Nový hrádek nebo Hrádek, německy Wenzelsburg, v minulosti také Wenzelstein) je zřícenina královského gotického hradu v Kunratickém lese na lesnaté ostrožně obtékané Kunratickým potokem. Nachází se v pražské městské části Kunratice. Zřícenina je od roku 1958 chráněna jako kulturní památka ČR

  • : Prague
  • : U Kunratického lesa
  • : Bohemia
  • : Czech Republic