Sai Kung – Hong Kong – Junk Trip
西貢 – 香港

  • : Sai Lung
  • : Sha Kiu Public Pier
  • : Hong Kong
  • : Hong Kong

More infos...

26 August 2016
Sai Lung
Hong Kong
Hong Kong
Sha Kiu Public Pier