Description

The city od Warsaw, behind Świętkorzyski Bridge.

  • : Warsaw
  • : Most Świętkorzyski
  • : mazowieckie
  • : Poland

More infos...

4 June 2016
DJI, FC330
11103288/1000000
2970854/1000000
118.3
Poland