Description

Skeleton Coast, Namibia

  • : Walvis Bay
  • : Skeleton Coast Reserve
  • : Namibia
  • : Namibia